Параклис на св. Георги от края на XVIII век, Зогр. 270

Общо наименование: Параклис. Конкретно наименование: Параклис на св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 270. Каталог: 270. 1  Предишна сигнатура: III.з.27. 2 
Ръкописът е част от друга книга
14 ff. 185 x 1135 mm
Фолиация: Оригинална. Започва от л. 35
Началото на Параклиса липсва
18

Без украса

Нова, картон с хартия

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, подражание на църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски

Параклис на св. Георги
18. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.