Четириевангелие от първата половина на XIV век, Зогр. 42

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 42. Каталог: 42. 1  Своден каталог: 129. 2  Предишен каталог: 25. 3  Предишен каталог: 10. 4  Предишен каталог: 42. 5  Предишна сигнатура: I.д.8. 6 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Добре обработен, качествен, добре изрязан Листове: 384 ff. Размери: 245 x 175 mm (листове); 149 x 93 mm (текст)
Състояние: Липсват 8 листа в началото, няколко листа в края и 7 листа между сегашните лл. 193 и 194.
Оформяне на страницата: 1 кол., 14–15 реда на страница;
Мастило: Синьо, червено, жълто, черно и кафяво мастило
Украса

Плетенични заставки и инициали в балкански стил

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Устав, среден
Език Ръкописът е сръбски, но преписван по източнобългарски извод. Едноеров, безюсов

Съдържание

Четириевангелие. Започва от Мат. 2:5. Пред евангелията от Лука и Йоан – оглавления. Евангелието от Йоан прекъсва на 12:49.

История

Дата на написване: 14. век, първа половина.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография