Молитвеник от края на XIX век, Зогр. 338

Общо наименование: Молитвеник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 338. Каталог: 338.
Гладка, гланцирана Няма; 14 ff. 204 x 142 mm 195 x 145 mm (текст)
Фолиация: Без отчита първия лист.
Хартията на места е прокъсана и износена. Ръкописът е бил дълго време в употреба, краищата на листовете са замърсени и потъмнели. Листове 1, 13 – празни. В края на ръкописа са добавени три листа от началото на старопечатна книга: „Поученiя о поминовенıи усопшихъ настоятеля Челябинскаго Свято-Троицкаго прихода священника Іоанна Днепровскаго за 1884 г.“ (Поучения 1889).
119
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията.

Картон, облечен с избеляла синьозеленикава хартия; кожен гръб. Орнаментика със златен и сляп отпечатък, съответно върху двете корици, щамповани с овален медальон, съдържащ сцената Разпятие.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, късен

Правопис: Църковнославянски

Молитвеник
1. (2r–12r) . Молитви, намерени на гроба на св. Богородица в Гетсимания. Срещу всякакви беди, болести и смърт и към Иисус Христос; молитви срещу всякакви беди към архангел Михаил, предадени от архистратига на инок от Чудовския манастир в Москва (л. 9r); тропар за св. Богородица и тропар и кондак за архангел Михаил. Антиграф: Молитвите (л. 9r) вероятно са преписани от издание, направено в Чудовския манастир. .
  • (23) . С църковнославянско писмо са повторени преписаните вътре в текста тропар и кондак на глас 4-ти и е прибавена четвърта хвалитна стихира.
19. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.