Четириевангелие от началото на XIV век, Зогр. 41

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 41. Каталог: 41. 1  Своден каталог: 122. 2  Предишен каталог: 16. 3  Предишен каталог: 4. 4  Предишен каталог: 41. 5  Предишна сигнатура: I.д.7. 6 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Жълтеникав, дебел, добре обработен. Листове: 230 ff. Размери: 240 x 166 mm (листове); 159 x 105 mm (текст)
Състояние: Липсват 40 листа в началото и два листа в края.
Оформяне на страницата: 1 кол., 19–21 реда на страница;
Украса

(ff. 79r, 156r). Малки плетенични заставки в балкански стил.

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Устав, среден
Език Личат български езикови особености. Едноеров, безюсов

Съдържание

Четириевангелие. Евангелието от Матей започва от 17:11. Пред останалите евангелия са поместени оглавления. Указател за евангелските четива за Страстната седмица. Указател за възкресните евангелия. Месецослов. Упоменати са св. Петка Търновска, св. Иван Рилски, св. Петър Български, свв. Кирил и Методийм свв. Борис и Глеб, св. Теодосий Печерски.

История

Дата на написване: 14. век, начало.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография