Празничен миней от третата четвърт на XV век, Зогр. 98

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней празничен. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 98. Каталог: 98. 1  Предишен каталог: 102. 2  Предишна сигнатура: III.г.7. 3  Предишна сигнатура: III.в.7.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Няколко типа Водни знаци: Кола подобен Briquet 1923 , Nr 3528 от 1429 (до 1461) ; Цвете подобен Briquet 1923 , Nr 6698 от 1448 (до 1453) . Ножица (I вариант) подобен Вутова 1984 , Nr 363 от 1451 . Ножица (II вариант) подобен Вутова 1984 , Nr 365 от 1452 . Трихълмие подобен Вутова 1984 , Nr 579 от 1452 . Ножица (III вариант) подобен Вутова 1984 , Nr 449 от 1454 . Грифон подобен Briquet 1923 , Nr 7464 от 1461 . Еднорог подобен Вутова 1984 , Nr 114 от 1479 . Листове: 406 ff. Размери: 367 x 195 mm (листове);
Състояние: Липси няма, но листовете са силно изрязани при новото подвързване на ръкописа и на места текстът е унищожен
Оформяне на страницата: 2 кол., 31 реда на страница;
Украса

(1r) . Малка заставка от преплетени кръгове в балкански стил, оцветена в червено и жълто

Геометрични инициали, някъде орнаментирани с флорални мотиви

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

А. книжовник

Анонимен
Писмо: Напомня писмото на Охридското книжовно средище от XV век Кирилица. Полуустав, дребен, със скорописни удължения
Безюсов (български)

Съдържание

Празничен миней. От славянските светци е включена само св. Петка Търновска с ранната редакция на службата ѝ за 14.10.
Допълнения
  • (406r) . Бележка на писача
  • (406v) . Късна приписка от 1655 г. от с. Серменин.

История

Дата на написване: 15. век, трета четвърт.

Допълнителни сведения

Библиография