Сборник от монашески поучения от края на XVIII век, Зогр. 129

Общо наименование: Монашески поучения. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 129. Каталог: 129. 1  Предишна сигнатура: II.а.4. 2  Предишна сигнатура: I.ж.4.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Листове: 67 ff. Размери: 190 x 140 mm (листове);
Оформяне на страницата: 1 кол., 22 реда на страница;
Украса

(3r) . Неумело изработена геометрично-плетенична заставка, неоцветена

Червени растително-геометрични инициали

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

А. книжовник

Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен
Църковнославянски

Съдържание

Монашески поучения. (63r-v) . – списък на българските светци, изредени са 36 имена; (64r) . – поместени са имената на Зографските мъченици. Исторически четива.
Допълнения
  • (2r) . Късна бележка посочва като собственик на книгата зографския дякон Августин
  • (2v) . Бележка от дякон Августин

История

Дата на написване: 18. век, край.

Допълнителни сведения

Библиография