Миней за декември от средата на XVII век, Зогр. 72

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за декември. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 72. Каталог: 72. Райков и др. 1994 Предишен каталог: 104. 2  Предишна сигнатура: II.б.11. 3 
Плътна, жилава и гладка Кръст и букви PF в елипса подобен Heawood 1950 , Nr 922 1638 ; 166 ff. 320 x 220 mm
В добро състояние, без липси
133

(1r) . Голяма квадратна заставка

(1r) . плетеничен инициал в балкански стил. Множество богато разработени растително-геометрични инициали

Василий Софиянец
Кирилица. Полуустав, среден, правилен. Етрополски тип
Безюсов (български)
Миней за декември
(219v) .

Подпис на писача, Стефан Етрополски

17. век, среда. Етрополско книжовно средище. Произход: (166r) . Приписка, която съобщава, че ръкописът е принадлежал на Етрополския манастир „Св. Троица“..

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.