Миней за август от втората четвърт на XVII век, Зогр. 71

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за август. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 71. Каталог: 71. Райков и др. 1994 Предишен каталог: 101. 2  Предишна сигнатура: II.б.10. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Хартия плътна, жилава и гладка Водни знаци: Котва в кръг с трифил отгоре Mošin1973 , Nr 1987 от 1600–1650 ; Листове: 220 ff. Размери: 310 x 210 mm (листове);
Състояние: Отделни листове, повредени от влага
Оформяне на страницата: 1 кол., 27 реда на страница;
Украса

На л. 1r голяма квадратна заставка с кръстен мотив в балкански стил; множество растително-геометрични инициали.

Книжовници

книжовник

Име:  Стефан Етрополски
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен, изискан. Етрополски тип
Безюсов (български)

Съдържание

Миней за август
(219v) .

Подпис на писача, Стефан Етрополски

История

Дата на написване: 17. век, втора четвърт. Място на написване: Етрополско книжовно средище.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография