Панегирик минеен за януари-май от XIV век, Зогр. 90

Общо наименование: Панегирик. Конкретно наименование: Панегирик минеен. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 90. Каталог: 90. 1  Предишен каталог: 184. 2  Предишен каталог: 63. 3  Предишен номер в ръкописа: 167. 4  Предишен номер в ръкописа: 54. 5  Предишна сигнатура: II.б.2. 6  Предишна сигнатура: II.а.2. 7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна и грапава. Водни знаци: Луни подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 3455 от 1350–1360 ; Дракон подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 997 от 1366 . Круша подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4242 от 1367 . Кръгове подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 2074 от 1368 . Арбалет подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 316 от 1370 г. (1367-1375) . Листове: 218 л. ff. Размери: 265 x 200 mm (листове);
Състояние: Без начало и край. С празни страници. Някои от листовете са заменени през 17. век.
Оформяне на страницата: 1 кол., 28–30 реда на страница;
Украса

Червени инициали

Подвързия

Нова, библиотечна, картон с плат и с кожен гръб.

Книжовници

Петима писачи

книжовник

Писмо: Кирилица. Полуустав
Двуеров, двуюсов

Съдържание

Панегирик минеен за януари-май, новоизводен. Житие на Евтимий Велики (20.01) от Симеон Метафраст (без начало), Слово за пренасяне на мощите на Йоан Златоуст (27.01) от Козма Веститор, Похвала за Ефрем Сирин (28.01.) от Григорий Нисийски, Похвала за тримата светители (30.01) от Йоан Евхаитски, 4 творби за Сретение Господне (2.02.), 2 произведения за Мелетий Антиохийски (12.02), 2 слова за намиране на главата на Йоан Кръстител (24.02.), 3 слова за 40-те мъченици в Севастия (9.03.), Повест за Акатиста и Слово за Връбница от Кирил Александрийски. Мъчение на Георги Победоносец (23.04.) от Никита Давид, 2 слова за Повест за ежегодно излизащия от ковчега на Йоан Богослов прах или миро (8.05.), Житие на Пахомий Велики (15.05), Житие на Симеон Дивногорец от Никифор магистър Антиохийски (24.05). Редакция: По почерк и оформяне ръкописът е свързан със Зогр. 107 и някои от копистите са участвали в писането и на двата кодекса..

История

Дата на написване: 14. век, трета четвърт. Материали, съпътстващи ръкописа
 • (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан лист с текст и кратко описание: 63. СБОРНИК ОТ СЛОВА от XIV в. 217 л.
  хартия. Българска редакция.
  Отд. II а /б?/ 2
  Илински, № 184.
  Има стара пагинация от л. 292 до л. 304 с буквени цифри
  Има александрийско писмо.
 • (На гърба на предната корица) . Добавен лист с ръкописен текст с химилка: Райков, Кожухаров, Миклас, Кодов № 90

Допълнителни сведения

Библиография

Част

Според Б. Христова ръкописът е част от т. нар. Слепченски сборник (НБКМ 1045), София (Христова 1994)