Четириевангелие от края на XIII век, Зогр. 58

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 58. Каталог: 58. 1  Своден каталог: 112. 2  Предишен каталог: 15. 3  4  5  Предишен номер в ръкописа: 11. 6  Предишен номер в ръкописа: 6. 7  Предишен номер в ръкописа: 3. 8  Предишна сигнатура: I.e.12. 9  Предишна сигнатура: I.д.12. 10  Предишен номер в ръкописа: I е 12. 11  Предишен номер в ръкописа: I.д.12. 12 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Сравнително добър, леко жълтеникав, не много дебел, гладък и добре обработен. Листове: 213 ff. Размери: 178 x 120 mm (листове); 142 x 90 mm (текст)
Фолиация: Две фолиации с молив. Според по-старата, задраскана с молив и частично унищожена при подвързването, ръкописът е съдържал 313 л.
Състояние: Листовете са поразени от лилава плесен, която сега не е активна, но е нанесла големи щети на текста. В началото липсват около 40 л., в края - 10. Между 104 и 105, 108 и 109 и 173 и 174 липсва по един лист. Между 190 и 191 липсват 30 листа. При подвързването л. 190 е поставен на погрешно място.
Оформяне на страницата: 1 кол., 21–23 реда на страница;
Подвързия

Нова, библиотечна, картон с платно и кожа на гърба.

Книжовници

книжовник

Анонимен
Писмо: Устав, въздребен, не особено изискан устав, но от опитна ръка
Едноеров (с ь), двуюсов С особена замяна на носовките в имперфектните окончания, срещано до сега единствено в Аргировия триод (НБКМ 933)

Съдържание

Тектът започва от Мат. 19:13. Съдържа и Синаксар с отбелязване на св. Петка (Параскева).

История

Дата на написване: 13. век, край . Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан лист с текст с кратко описание: 57. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от XIII в. 213 листа
пергамент. Българска редакция.
Отд. I д 12
Илински, № 2.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография