Стишен пролог за цялата година от началото на XVI век, Зогр. 47

Общо наименование: Пролог. Конкретно наименование: Пролог стишен за цялата година. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 47. Каталог: 47. 1  Своден каталог: 597 . 2  Предишен каталог: 179. 3  Предишен каталог: 47. 4  Предишен номер в ръкописен каталог: 164. 5  Предишен номер в ръкописен каталог: 173. 6  Предишна сигнатура в ръкописа: I.д.13. 7  Предишна сигнатура в ръкописа: I.г.13. 8 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Със ситни вержори Водни знаци: Стълба подобен Briquet 1923 , Nr 5910 от 1473-1474 ; Стълба в картуш със звезда отгоре много подобен Briquet 1923 , Nr 5926 от 1524 . Ножици подобен Briquet 1923 , Nr 3688 от 1496 . Листове: 332 ff. Размери: 400 x 260 mm (листове);
Състояние: Липсват много листове: 1 от втората, седем от деветата, един от двадесет и втората, един от 32 свезка и два листа от края на ръкописа.
Оформяне на страницата: 2 кол., 39 реда на страница;
Украса

Заставка на л. 1а и плегенични инициали в балкански стил и червени растително-геометрични инициали.

Книжовници

книжовник

Име:  Йоан Милошев от Дебър
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, изискан
Ресавски

Съдържание

Стишен пролог за цялата година. Съдържа наред с другите произведения Житието на св. Климент Охридски от Димитър Хоматиан и единствения известен препис на Първото житие на св. Наум Охридски.
(308v) . Колофон:
+ Сїѐ м҃ тетраг꙯ съписа п҃ п҃ Іѡ҃ мило
шевъ ѿ де́бра ѿ селѡ̀ пїскопїє:–
и҆ при́ краи брат꙯ мꙋ никола :-
Допълнения
 • (308v) . Приписка на архимандрит Игнатий от 4.03.1782 г.: + Се́й про́логъ. разсмотре́хъ и҆ прочтохъ
  азъ грѣ́шнїй. а҆рхимадрит Ігна́тїй
  и҆ прошꙋ̀ о҆прощѐнїе ѿ всѣ́хъ бра̀тїй
  1782: марта 4:

История

Дата на написване: 16. век, начало. Материали, съпътстващи ръкописа (на гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 45. СТИШЕН ПРОЛОГ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА от
XV-XVI в. 332 листа хартия. Западнобългарска
редакция.
Отд. I.г /д?/ 13
Илински, № 179.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Фрагмент 2

Конкретно наименование: Пролог стишен за август. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург. Хранилище: Руска Национална библиотека. Сбирка: Основное собрание, ф. 550 Сигнатура: F.I.638. Сбирка: Порфирий Успенский 9 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Листове: 1 f. Размери: 1⁰

Съдържание

Съдържа текстове св. Богородица за 31. август
Допълнения
 • (308v) . Приписка на архимандрит Игнатий от 4.03.1782 г.: + Се́й про́логъ. разсмотре́хъ и҆ прочтохъ
  азъ грѣ́шнїй. а҆рхимадрит Ігна́тїй
  и҆ прошꙋ̀ о҆прощѐнїе ѿ всѣ́хъ бра̀тїй
  1782: марта 4:

История

Материали, съпътстващи ръкописа
 • (1r, горно поле) . С молив: Август. л҃а
 • (1r, долно поле) . С молив: Из Пролога писанн. ранѣе 1680 года.
  (Зогр.)
 • (1r, долно поле) . С молив и черно мастило: I Почеркъ 1680 года
Произход: Откъснат от Порфирий Успенски от Зографската част и станал част от неговата сбирка преди да бъде вместен в основното събрание на РНБ..

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Руската национална библиотека.

Библиография

 • Левшина 2021: 130-131, № 213.
 • Отчет Императорской публичной библиотеки за 1883 г. СПб., 1885. С. 77.
 • Краткий обзор собрания рукописей, принадлежавшего преосвященному епископу Порфирию, а ныне хранящегося в Императорской публичной библиотеке. СПб., 1885. С. 67.