Паренезис на Ефрем Сирин от средата на XIV век и Четириевангелие от началото на XVI век (конволют), Зогр. 101

Общо наименование: Конволют. Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Паренезис на Ефрем Сирин. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 101. Каталог: 101. 1  Предишен каталог: 155. 2  Предишна сигнатура: II.г.10. 3  Предишна сигнатура: II.в.10.

Кодикологични данни

Конволют
Материал: Хартия. Листове: 187 (97+90) ff. Размери: 290 x 210 mm (листове);
Състояние: Липсват доста листове, а във втората част – цели свезки
Украса

Червени растително-геометрични инициали

Подвързия

Нова, библиотечна

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Част 1

(1r–97v) .

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна, груба и грапава, без воден знак Листове: 97 ff.
Оформяне на страницата: 1 кол., 23 реда на страница;

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Устав, литургически, търновски
Българска редакция

Съдържание

История

Дата на написване: 14. век, среда.

Част 2

(98r–187v) .

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Бяла и гладка Водни знаци: Стълба в кръг със звезда отгоре подобен Zonghi 1953 , Nr 1552 от 1506 ; Листове: 90 ff.
Оформяне на страницата: 1 кол., 29 реда на страница;

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, неправилен
Безюсов, едноеров

Съдържание

История

Дата на написване: 15. век, начало.