Варлаам и Йоасаф от третата четвърт на XIV век, Зогр. 96

Общо наименование: Варлаам и Йоасаф. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 96. Каталог: 96. 1  Предишен каталог: 181. 2  Предишен номер в ръкописа: 91. 3  Предишен номер в ръкописа: 184. 4  Предишен номер в ръкописа: 223. 5  Предишен номер в ръкописа: 160. 6  Предишен номер в ръкописа: 159. 7  Предишен номер в ръкописа: 180. 8  Предишен номер в ръкописа: II.г.5. 9  Предишна сигнатура: II.в.5. 10 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Грапава и жълтеникава Водни знаци: Бадем подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 130 от 1364-1366 г. ; Листове: 176 ff. Размери: 275 x 200 mm (листове);
Състояние: Ръкописът е добре запазен, но извътре липсват отделни листове.
Оформяне на страницата: 1 кол., 26 реда на страница;
Украса

(1r) . Заставка във византийски геометричен стил с флорални мотиви.

Червени геометрични инициали.

Подвързия

Нова, библиотечна, картон обвит с платно и кожен гръб.

Книжовници

книжовник

Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, изискан
Рашки

Съдържание

Текстът на Повестта за Варлаам и Йоасаф. Преписът е важен за проучването на историята на текста.
Допълнения
  • Бележка на писача за пренасяне на книгата в манастира „Св. Сава“.
  • По-късна бележка за съдържанието на книгата на л. 176r.
  • На л. 176v приписка за лунно затъмнение през 1669 г.

История

Дата на написване: 14. век, трета четвърт. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан лист с текст и кратко описание: 96. ВАРЛААМ И ЙОАСАФ от XIV в. 176 л.
хартия. Сръбска редакция.
Отд. II в /г?/ 5
Илински, № 181.
Произход: Според приписката ръкописът произхожда от манастира св. Сава..

Допълнителни сведения

Библиография