Зографски поменик от първата половина на XIX век, Зогр. 273

Общо наименование: Поменик. Конкретно наименование: Зографски поменик. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 273. Каталог: 273. 1 
I+143 ff. 315 x 186 mm
Добре запазен
131

без украса

Оригинална

Анонимен
Кирилица. Полуустав, дреден, нов, с курсивни елементи

Правопис: Църковнославянски

Поменик. Обхваща периода от 1834 до 1857 г.
19. век, първа половина.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.