Миней за септември–ноември първата половина на XIII век, Зогр. 53

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за септември, октомври и ноември. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 53. Каталог: 53. 1  Предишен каталог: 88. 2  Предишен каталог: 35. 3  Предишна сигнатура: I.е.7. 4 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Нееднороден, с дупки и грапавини. Листове: 210 ff. Размери: 200 x 155 mm (листове); 150 x 110 mm (текст)
Състояние: Без липси. Листовете са с различна големина.
Оформяне на страницата: 1 кол., 27–30 реда на страница;
Украса

Малки, геометрични инициали в червено, които показват връзка с по-стара традиция.

Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

Трима различни писачи

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Устав, дребен, прав Тита-нотация
Сръбски

Съдържание

Миней за септември, октомври и ноември. Съдържа канон на Методий за св. Димитър Солунски и единствения известен засега препис на канона за апостол Андрей от Наум Охридски. Превод: Възхожда към един от най-ранните преводи на този тип сборници. .

История

Дата на написване: 13. век, първа половина.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография