Зографска кондика, започната през втората четвърт на XVIII век, Зогр. 231

Общо наименование: Кондика. Конкретно наименование: Зографска кондика. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 231. Каталог: 231. 1  Предишна сигнатура: III.з.4. 2 
217 ff. 320 x 173 mm

(2r) . Малка еднолинейна заставка от преплетени кръгове в балкански стил, неоцветена

Оригинална: дебел картон, обвит с кожа

От няколко книжовници

А.

Анонимен
Кирилица. Полукурсив
Новобългарски
Кондика
18. век, от втората четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.