Житие на св. Симеон Нови Богослов от XIX–XX век, Зогр. 331

Общо наименование: Житие. Конкретно наименование: Житие на св. Симеон Нови Богослов. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 331. Каталог: 331. Предишен каталог: 27. Предишна сигнатура: III.з.27.. Предишна сигнатура: ІІІ.в.11.
Гладка, тънка Няма; 12 ff. 215 x 175 mm 210 x 160 mm (текст)
Фолиация: Първият лист – неномериран.
Липсват последните листове; първата и последната страница са потъмнели от времето.
120Без горно, долно и вътрешно поле на повечето листове
Черно.

Няма; ръкописът представлява подшита с конец една тетрада.

Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново
Новобългарски
Превод: Текстът може би е чернова на превод на Житието от гръцки език; на редица места има поправени думи и изрази.. Без край
  • (1r, под сигнатурите) . Житие препод. отца нашего Симеона Новаго богослова.
19.–20. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.