Служба за св. Козма Зографски и Служба за свв. 26 Зографски мъченици от началото на XX век (конволют), Зогр. 360

Общо наименование: Конволют. Конкретно наименование: Печатна книга, ръкопис, печатна книга, ръкопис. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 360. Каталог: 360.
82 ff.
Фолиация: Нова фолиация с молив, която включва и страниците на печатните книги
Много добро.

Твърд картон, облечен с черна хартия; кожени гръб и ъгли; форзаци от синя хартия. Орнаментика със сляп отпечатък, която почти не личи. Върху лявата корица ‒ рамка от врязани линии затваря поле, в центъра на което са щамповани кръст с растителни завършеци на раменете и ъглови растителни мотиви. Върху дясната корица композицията е същата, но централният щемпел е кръст и разтворена книга, оградени с растителна рамка.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

(1-24) .

„Акатист святому великомученику и победоносцу Георгию“. – [Афон]: Келия Св. Георгия („На Керашах“), 1910. Акатистът е предназначен за 3 ноември, обновлението на храма в Лида и пренасянето на тялото на светеца. Корицата е оформена с многоцветно изображение на св. Георги.

2

Общо наименование: Служба. Общо наименование: Служба за св. Козма Зографски.
Твърда, леко грапава Няма; 21 (27–47) ff. 205 x 145 mm 195 x 155 mm
Празни листове: 44–47
120Страниците са рамкирани от външната страна с двоен контур
Черно за основния текст, червено за заглавията, инициалите и указанията.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, школуван

Правопис: Църковнославянски

1. (27r–43v) . Служба за св. Козма Зографски. 22.09 Канонът е с акростих.
20. век, начало.

3

(48-59) .

Изданието „Служба за свв. Кирил и Методий за 11 май“. ‒ Цариград: Издателство на Цариградски вестник и съдружие, 1862 (Стоянов 1957: №7639).

4

Общо наименование: Служба. Общо наименование: Служба за свв. 26 Зографски мъченици.
Твърда, леко грапава Няма; 22 (60–82) ff. 205 x 145 mm 165 x 115 mm
Празни листове: 80–82
120Текстът е рамкиран с единичен контур
Черно за основния текст, червено за заглавията, инициалите и указанията

На л. 61v, 66v ‒ заставки-разделители с геометричен орнамент в черно и червено. На л. 62r ‒ геометричен двойноконтурен инициал с украса в червено и черно.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, школуван

Правопис: Църковнославянски

1. (60r–79v) . Служба за св. 26 зографски мъченици, бденна.. 10.10 Каноните са два, в единия е посочен авторът Яков. Към проложното упоменание с молив е прибавено: въ 1276 г. Има и петостишие.
20. век, начало.