Йосиф Волоцки. Книга „Просветител“ от първата половина на XIX век, Зогр. 367

Общо наименование: Йосиф Волоцки. Книга „Просветител“. Слово единадесето. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 367. Каталог: 367. Предишен каталог: 272. Предишен каталог: 200. Предишен каталог: 1609. 1  Предишна сигнатура: ІІІ.к.15.
Плътна, леко грапава. Монограм(?) и година 1826. (фрагмент); 82 ff. 206 x 155 mm 160 x 110 mm (текст)
Фолиация: 2 неномерирани в началото; номерирани 1‒77 с нова фолиация, молив; в края неномерирани 3 л.
Добро. Празни листове: неномерирани 2 л. в началото, 77 и неномерирани 3 л. в края
119Двойни вертикални контури от двете страни на текста. Текстът е оформен като печатен с номерирани бележки под линия. В началните страници библейските цитати са подчертани.
Сепия

Тънък, твърд картон, облечен с мраморна хартия; кожени гръб и ъгли.

Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново, руско
Традиционен с руски особености

Правопис: Църковнославянски без надредни знаци

Влияние от правилата на гражданския руски правопис.

1. (1r‒2) . Подробно съдържание на главите.
2. (3r‒76v) . Слово единадесето срещу ереста на жидовстващите. Автор: Йосиф Волоцки , В 4 глави Източник: Текстът отговаря на изданието: Просветитель, или Обличение ереси жидовствующих творение преподобного отца нашего Иосифа игумена Волоцкого (Йосиф, св. 1857)..
19. век, първа половина.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.