Слова със Стишен пролог от втората половина на XVII век и Избрани полиелейни псалми от края на XVI век (конволют), Зогр. 130

Общо наименование: Конволют. Общо наименование: Пролог стишен. Общо наименование: Псалми полиелейни. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 130. Каталог: 130. 1  Предишен каталог: 169. 2  Предишна сигнатура: III.а.5. 3 

Кодикологични данни

Конволют
Материал: Хартия. Листове: 84 (57+27) ff. Размери: 187 x 140 mm (листове);
Състояние: Втората част е откъс от по-голям том, тъй като започва от втория лист на 18 тетрада. Краят също липсва
Украса

Червени растително-геометрични инициали

Подвързия

Нова, библиотечна

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Част 1

(1r–57v) .

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Водни знаци: Корона със звезда и полумесец Мошин, Гроздановић-Пајић 1963: 48 от 17. век, втора половина ; Листове: 57 ff.
Оформяне на страницата: 1 кол., 23 реда на страница;

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, калиграфски
Безюсов, ресавски, неиздържан

Съдържание

Слова и стишни проложни четива. Включен и един препис на „За буквите“ на Черноризец Храбър

История

Дата на написване: 17. век, втора половина.

Част 2

(5r–84v) .

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Водни знаци: Котва в кръг с трилистник отгоре Mošin 1973 , Nr 2036–2313 от 17 в., край ; Листове: 27 ff.
Оформяне на страницата: 1 кол., 20 реда на страница;

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, едър, неправилен
Юсов, непоследователен

История

Дата на написване: 16. век, начало.