Четириевангелие от 1494 г., Зогр. 113

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 113. Каталог: 113. 1  Своден каталог: 160. 2  Предишен каталог: 33. 3  Предишен каталог: 16. 4  Предишна сигнатура: II.а.16. 5 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Хартия. Долнокачествена, грапава и мека. Водни знаци: Трилистник с високо кръстовище Briquet 1923 , Nr 11882 от 1457 ; Лист подобен Briquet 1923 , Nr 6692 от 1455 . Листове: 216 ff. Размери: 260 x 192 mm (листове);
Състояние: Много липси: между лл. 53 и 54 липсват 6 листа; между 84 и 85 – 1 л.; между 134 и 135 – 35 листа; между 178 и 179 и 202 и 203 – 1 л. Листовете са окъсани и подлепван, на места върху новите парчета е изписан изгубеният текст.
Оформяне на страницата: 1 кол., 20–21 реда на страница;
Украса

Изобилна. Заставки в балкански стил от преплетени кръгове с орнаменти от влахо-молдавски тип; инициали в балкански стил

Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

А. книжовник

(1r-60v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, едър, влахомолдавски
Двуеров, двуюсов

Б. книжовник

(61r-201v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, възедър, рядък
Двуеров, двуюсов

В. книжовник

(202r-216v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден
Двуеров, двуюсов

Съдържание

Четириевангелие
(215v) .

Бележка на писача с годината на написването.

Допълнения
(216r) . Приписка от по-късно време за подвързването на ръкописа.

История

Дата на написване: 1494.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Част

Един лист в РНБ, F.I.595.