Последование на панихида от началото на XVIII век, Зогр. 340

Общо наименование: Последование на панихида. Конкретно наименование: Последование на панихида с канони за покойници от Октоиха и антифони на литургията. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 340. Каталог: 340.
Леко грапава Неидентифицирани; 45 ff. 194 x 138 mm 155 x 120 mm (текст)
Фолиация: Буквена до л. 42, която не отброява първия лист.
Фолиация: Листове 1–45.
Подвързията е разкъсана; целият ръкопис е разкъсан от употреба, хартията е износена. В ръкописа има свободни листове, както и разкъсани и подлепвани листове; на места има подлепване и дописване на текст. При подвързването разкъсаните части са били допълвани с друга, бяла хартия. В редица случаи изгубеният текст е бил допълван. Има ясни следи от влага. Празен лист: 43v; Без край.
119–21
Черно (тъмна сепия) за текста, червено за указанията и инициалите.

На л. 3v, 9r ‒ тънки инициали с растителни орнаменти.

Тънък картон, облечен с черна хартия; кожен гръб, в недобро състояние.

Възможно е частта на писач Б да е била дописана.

А.

(1r–43r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Б.

(44r–44v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Последование на панихида с канони за покойници от Октоиха и антифони на литургията
1. (1r–v) . Пс 90 (част).
2. (2r–11v) . Последование на панихидата.
3. (11v–43r) . Канони за покойници на осемте гласа от Октоиха.
4. (44r–44v) . Антифони на Литургията. Без край
  • (3r–16r, в долното поле, само откъм recto страната на листовете) . С липси: јермонаⷯ А҆нанїѧ и҆зꙋгравецъ …положи во гро́бници во Цр҃кви Бл҃говѣще́нїѧ прест҃ой Бцⷣы за ѿпꙋщенiе грѣховь своих. а҆щеⷤ кой хощеⷮ [ изнес ]тѝ. да не ємꙋ просто изнести да не ємꙋ просто (!) ѿ ст҃аⷢ ⷪ веⷧмⷱ҇. Геѡⷬгїѧ, и ѿ васей (!) братїи. и Молите Бг҃а братїе ѡ҆ мнѣ грѣшномъ, А҆минь. ва лето ѿ роⷤ҇. хвⷭ҇а ҂аѱм҃з.[1747]
  • (45r) . Допълнение към изгубения текст на антифоните, направено през ХХ в. с черно мастило.
  • (45r) . Трета, по-късна ръка е добавила липсващ текст.
18. век, първа половина (до 1747 г.). Произход: Ръкописът е бил в гробищната църква „Св. Благовещение“.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.