Богослужебен сборник (Часослов, Требник, Месецослов) от XVII и XVIII век, Зогр. 143

Общо наименование: Часослов. Общо наименование: Требник. Общо наименование: Месецослов. Конкретно наименование: Богослужебен сборник – Часослов, Требник, Месецослов. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 143. Каталог: 143. 1  7. 2  Предишен каталог: 110. 3  Предишна сигнатура: III.а.20. 4 
Ръкописът е писан от трима писачи в различно време и на различна хартия
383 ff. 150 x 100 mm
Има много липси

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден неправилен.
Сръбски езикови черти.
17. век, 18. век.