Молитвеник от XIX век (конволют), Зогр. 308

Петков, Петко
о. Козма Поповски

Общо наименование: Конволют. Общо наименование: Ръкопис и печатно издание. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 308. Каталог: 308.
Хартия, плътна. Няма; 57 ff.

Картон, облечен с черна орнаментирана хартия, червен кожен гръб. Форзаци от червена мраморна хартия.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

Молитвеник. Предишен каталог: 263. Предишна сигнатура: ІІІ.к.6.
Хартия, плътна. Няма; 50 ff. 210 x 136 mm 158 x 109 mm
Фолиация: Оригинална буквена фолиация на ръкописа (а҃ ‒ к҃а), която не отчита първите два листа и неизписаните (24‒50). Нова фолиация 1‒57 (погрешно 67), която обхваща и включената накрая печатна книга.
Добро. Хартията върху подвързията е разкъсана, с липси. лл. 21‒50 – празни. След ръкописа (л. 51–67) е пришита част от старопечатна книга: „Умилительныя уединенныя моленiя къ Пресвятой Богородицѣ на каждый день седмицы“ (без година и място на издаване).
118–15В една колона. Линиране на редовете с мастара: А: 18 и 15 реда на страница; Б: 18 реда на страница.
Черно за текста и червено за заглавията, инициалите и указанията; зелено мастило за отделни указания.

Вероятно дело на Герман монах. Заставки в горната част на рамките и инициали, подражание на печатна украса. На л. 3r и 11r текстът е очертан с двойна мастилена рамка, запълнена с червено-черни растителни мотиви; на същите листове ‒ заставки в червено, жълто, зелено и червенокафяво, с растителни и растително-геометрични мотиви. В средата на заставките са залепени изрязани части от гравюри, изобразяващи Богородица с Младенеца. Двойноконтурни инициали в рамки на л. 3r, 10r, 11r, 12v, на фона на орнаменти от точки, стилизирани клонки, пъпки и стъбла. Останалите инициали и някои начални букви са червени или черни, украсени с точки, растителни мотиви и кръстове с черно, червено и зелено мастило. Някои инициали и заглавия (л. 12v) са запълвани със зелена или жълта боя. На л. 10v ‒ мастилена концовка от растителни елементи, с гроздове в двата края. Л. 2v: Рисунка на змия, с перо и мастило от ръката на монах Герман.

Двама книжовници

А.

(ff. л. 3r‒3v, 8r–20v). Герман монах
Кирилица. Полуустав, подражание на църковнославянски шрифт По-едро писмо от другия книжовник

Правопис: Църковнославянски с ударения

Б.

(ff. л. 3r‒3v, 4r–7v). Анонимен
Кирилица. Полуустав, подражание на църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски с ударения

Молитвеник На места липсващите наслови на някои молитви са написани с ново ръкописно писмо от монаха Герман.
1. (3r‒10v) . Молитви към св. Богородица с тропар, към ангелите пазители, към всички светии и към Господа.
2. (11r‒21r) . Молитви към св. Богородица с тропар, три молитви за избавяне от хулни помисли, заклинателна молитва срещу дявола, просителна молитва към Богородица, обозначена като пета, и Молитва към Бога, обозначена като шеста (л. 11r‒19r)..
3. (11r‒21r) . Молитви към св. Богородица с тропар, три молитви за избавяне от хулни помисли, заклинателна молитва срещу дявола, просителна молитва към Богородица, обозначена като пета, и Молитва към Бога, обозначена като шеста (л. 11r‒19r)..
4. (19r‒20v) . Пс. 26. Погрешно к҃з); текстът съответства на Елисаветинската Библия.
Бележки на книжовника
  • (f. 3r, напреки на листа, извън външната рамка) . С ново ръкописно писмо: Стяжание Герману монаху
  • (f. 12r, долу) . С червенослов и църковнославянско писмо: Стѧжа́ніе германо (!). монахѡ (!) : т҃:
  • (f. 17v) . Стѧжа́ніе Ге́рманꙋ Мона́хꙋ.
19. век.

2

След ръкописа (л. 51–67) е пришита част от старопечатна книга: „Умилительныя уединенныя моленiя къ Пресвятой Богородицѣ на каждый день седмицы“ (без година и място на издаване).