Зографски поменик от 1898 г., Зогр. 227

Общо наименование: Поменик. Конкретно наименование: Зографски поменик. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 227. Каталог: 227. 1  Предишна сигнатура: III.з.1. 2 
75 ff. 345 x 228 mm
Пълен, без липси и добре апаен
228

Без украса

Дебел картон, обвит с мраморна хартия

Попълван от различни писачи. Основен книжовник

Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър, нов, калиграфски
Поменик. Започва с името на руската императрица Екатерина Алексеевна, след това са изброени великите князе и воеводите, а после сръбските и българските митрополити и зографските игумени и монаси.
19. век (1898 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.