Църковнославянска граматика от средата на XIX век, Зогр. 257

Общо наименование: Граматика. Конкретно наименование: Църковнославянска граматика. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 257. Каталог: 257. 1  92. 2  Предишна сигнатура: III.к.10. 3 
62 ff. 220 x 160 mm
129

Няма

картон с хартия

Анонимен
Кирилица. Курсив

Правопис: Църковнославянски

Църковнославянска граматика
19. век, среда.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.