Четириевангелие от началото на XIV век, Зогр. 44

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 44. Каталог: 44. 1  Своден каталог: 123. 2  Предишен каталог: 17. 3  Предишен каталог: 9. 4  Предишна сигнатура: I.г.6. 5  Предишна сигнатура: I.д.6.

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Различен по дебелина, невнимателно обработен. Листове: 328 ff. Размери: 240 x 175 mm (листове);
Състояние: Липсват по 1 лист между лл. 179 и 180, 223 и 224, 319 и 320; 19 л. между лл. 210 и 211 и 6 листа между лл. 326 и 327. Л. 318 е прерязан наполовина. Лист 227 липсва, не е отбелязан в описа на Кодов.
Оформяне на страницата: 1 кол., 19–20 реда на страница;
Украса

Редки киноварни инициали

Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Устав, среден, рядък
Едноеров, сръбски

Съдържание

Четириевангелие. Указател за евангелските четива, без начало. Пред евангелията – оглавления. Месецослов без начало, с отбелязване на Сава и Симеон Сръбски.

История

Дата на написване: 14. век, начало.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография