Месецослов от XIV век, Зогр. 57

Общо наименование: Месецослов. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 57. Каталог: 57. 1  Предишен каталог: 150. 2  Предишна сигнатура: I.е.10. 3  Предишна сигнатура: I.е.11.

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Гладък, доброкачествен, добре обработен Листове: 56 ff. Размери: 200 x 150 mm (листове);
Състояние: Без начало. В началото на ръкописа липсват две тетради
Оформяне на страницата: 1 кол., 21 реда на страница;
Украса

Няма

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен, добре обработен
Безюсов

Съдържание

История

Дата на написване: 14. век, трета четвърт.

Допълнителни сведения

Библиография