Църковнославянска граматика на Мелетий Смотрицки от края на XVIII в., Зогр. 249

Общо наименование: Граматика. Конкретно наименование: Църковнославянска граматика на Мелетий Смотрицки. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 249. Каталог: 249. 1  92. 2  Предишна сигнатура: III.ж.3. 3 
227 ff. 170 x 120 mm
118

(1r) . Mалка правоъгълна заставка с флорални мотиви.

Дъски с кожа; закопчалките са запа­зени.

Запазени са печатите на цензурата в Одеса и на Зографския манастир.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден правилен и заоблен
Църковнославянски
Църковнославянска граматика на Мелетий Смотрицки.
  • На двата форзацни листа в началото на книгата има някои интересни бележки, от които личи, че през 1846 г. ръкописът е бил готвен за издаване в Одеса.
18. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.