Празничен миней от 1935 г., Зогр. 296

о. Козма Поповски

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Празничен миней. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 296. Каталог: 296.
Няма; 279 ff. 197 x 146 mm 147 x 122 mm (текст)
Някои листове са прокъсани и подлепени с тиксо; други са подлепени към основното тяло на ръкописа също с тиксо. Множество допълнения и поправки със синьо мастило и дори с химикалка от най-ново време. При обрязването на много от листовете не личи пагинацията. С. 453 е празна, също така и с. [526] до края.
116–21
Черно за текста и два вида червено за заглавията, инициалите и указанията. На места червенословът е силно избледнял.

Двуцветни елементарни заставки-разделители, някои от които в частта на първия книжовник са по-богато украсени с геометричен орнамент и са писани с едно от двете червени мастила и синьо или черно мастило – на с. 213, 234, 266, 300, 307, 339, 361. Три елементарни заставки-разделители в частта на Панарет Зографски.

А.

(с. [1]–413) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен, прав, по образци от печатни книги

Правопис: Църковнославянски, непоследователен

Б.

(неномериран първи лист, с. 413–524) . Панарет Зографски
Кирилица. Полуустав, дребен прав, по образци от печатни книги

Правопис: Църковнославянски, непоследователен

Празничен миней. Съдържа бденни служби, част от които не са поместени в руските печатни минеи. Паримиите на всички служби са само маркирани. При някои служби не е отбелязана Малката вечерня. Текстът на празничния миней е зависим от съдържанието на руските печатните минеи. При някои от службите, поместени в него, част от песнопенията (включително и цели канони, главно Богородичните, отделни стихири, но най-често литийните) са само маркирани с указание да се търсят в печатните минеи. На с. 382, 384 (с молив, ново писмо) ‒ указания, че други нови „слави“ трябва да се търсят в края на книгата. По неизвестни причини обаче те не са нанесени.Това обяснява оставените 9 празни листа в края на ръкописа.
1. (неномериран лист) . Съдържание на ръкописа. липсва 1 л.
2. (с. 1–28) . Служба за св. Онуфрий Габровски. 04.01
3. (с. 29–35) . Служба за св. Атанасий и св. Кирил Александрийски. 18.01 18.01 Съдържа стихирите, които липсват в руските печатни минеи.
4. (с. 36–64:) . Служба за св. Харалампий. 10.02
5. (с. 65–83) . Благодарствена служба за св. Богородица за избавянето на Св. Гора от агаряните. Неделя Томина
6. (с. 84–104) . Служба за св. Методий и св. Кирил, епископи Моравски, учители славянски. 11.05
7. (с. 105–129) . Служба за св. Йоан-Владимир. 22.05
8. (с. 130–134) . Служба за св. Георги Софийски Нови. 26.05 С указания за част от песнопенията да се търсят в [печатния] миней.
9. (с. 135–159) . Служба за Всички атонски светии. След Неделя на Вси светии
10. (с. 160–183) . Служба за св. Паисий Велики. 19.06 Службата липсва в руските печатни минеи.
11. (с. 184–204) . Служба за св. Наум Охридски. 20.06
12. (с. 205–230) . Служба за св. Пантелеймон. 27.07 С посочка за литийните стихири в минея за св. Георги, приписка
13. (с. 231‒263) . Служба за св. Климент Охридски. 27.07
14. (с. 264–296) . Служба за св. Козма Зографски. 22.09 Богородичният канон само е маркиран.
15. (с. 297–334) . Служба за св. 26 зографски мъченици. 10.10 Също и тук с посочка за литийните стихири в минея. Богородичният канон само е маркиран. За празника 2 канона.
16. (с. 335–356) . Служба за св. Матрона Хиоска. 20.10 Велика вечерня. Също и тук с посочка за литийните стихири в минея. Богоридичният канон е само маркиран.
17. (с. 357–376) . Служба за св. Димитрий Басарбовски. 27.10 Велика вечерня. Също и тук с посочка за литийните стихири в минея. Богородичният канон е само маркиран.
18. (с. 377–404) . Служба за Обновяване на храма на св. Георги в Лида. 03.11
19. (с. 405–452) . Служба за св. Спиридон. 12.12 Също и тук с посочка за литийните стихири в минея.
20. (с. [454]‒495) . Служба за зографската икона на св. Богородица ‒ Предвъзвестителница, в памет на избавянето на Зограф от пожар. 28.07 Канонът в тази служба е славянски, дело на о. Пахомий Вознесенский със спазен акростих: Пахѡмїѧ, lеромонаха, Пѣнїе Бг҃мре.
21. (с. 496–49[7]) . Тропар на св. Пимен Зографски.
22. (с. 496[bis]–525) . Служба за св. Пимен Зографски. 01.11
Бележки на книжовниците
  • (с. 452) . монахъ Панаретъ З.
  • (с. 495 / с. 497) . (след Службата за иконата на св. Богородица Предвъзвестителница): Писана ѿ монаха Панарета Зѡграфскїй
  • (с. 525) . Писана 21 декемврїй 1939 год. ѿ монаха Панарета Зѡграфскагѡ.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.