Миней за юли от средата на XVII век, Зогр. 74

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за юли. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 74. Каталог: 74. Райков и др. 1994 Предишен каталог: 100. 2  Предишна сигнатура: II.б.13. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна, жилава и гладка Водни знаци: Кръст и букви PF в елипса подобен Heawood 1950 , Nr 922 от 1638 ; Листове: 173 ff. Размери: 310 x 210 mm (листове);
Състояние: Добре запазен ръкопис.
Оформяне на страницата: 1 кол., 29–33 реда на страница;
Украса

(1r) . Голяма квадратна полихромна заставка в балкански стил

Множество растително-геометрични инициали в червено с антропоморфни мотиви

Книжовници

книжовник

Име:  Стефан Етрополски
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен, изискан. Етрополски тип
Ресавски (български)

Съдържание

Миней за юли
(1r) .

Бележка на писача, Стефан Етрополски

История

Дата на написване: 17. век, среда. Място на написване: Етрополски манастир „Св. Троица“.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография