Гръцко-славянска граматика от средата на XVIII в., Зогр. 145

Общо наименование: Граматика. Конкретно наименование: Гръцко-славянска граматика. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 145. Каталог: 145. 1  89. 2  Предишна сигнатура: III.а.21. 3 
117 ff. 145 x 90 mm
118

(1v) . Оформен като фронтиспис на печатна гръцка книга: рисунка с перо на цяла страница с флорални мотиви.

Нова, библиотечна.

Анонимен
Гръцки курсив Кирилица. Славянски полукурсив
Гръцки и църковнославянски език.
Граматика на братя Лихуди
18. век, среда.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.