Месецослов и часослов от края на XVII век, Зогр. 161

Общо наименование: Месецослов. Общо наименование: Часослов. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 161. Каталог: 161. 1  Предишна сигнатура: III.б.16. 2 
176 ff. 150 x 100 mm
Без липси
118

(1r) . Плетенична заставка с атропоморфни мотиви в балкански стил

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, средногорски тип
Безюсов (ресавски)
17. век, край.