Песнопения от литургията от 1910 г., Зогр. 352

Общо наименование: Пенопения от литургията. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 352. Каталог: 352.
Гладка, износена по краищата Няма; 10 ff. 240 x 173 mm 200 x 125 mm (текст)
Фолиация: Първите два и последните два листа не са номерирани. Л. 1–6 са с оригиналната буквена фолиация.
Ръкописът е на места разкъсан, листовете са потъмнели от употреба най-вече в долните външни краища. Празни листове: ІІr, 7–8
123
Черно за текста и червено за заглавията, инициалите и указанията.

Твърд картон, облечен с червеникав плат. На предната корица щампован кръст.

Един; последните 6 реда от 6r и единственият ред на 6v са допълнени от друг преписвач.

Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Възможно е книгата да е била предназначена за десния клир
1. (ІІv) . Тропар и кондак на св. Богородица.
2. (1r–5r) . Началните изобразителни; тропари и кондаци за дните от понеделник до събота..
3. (5r–6r) . Пс. 144. Чете се при отиване на братята към трапезарията.
4. (6r–6v) . Литургичното песнопение след причастие. Incipit: Да исполнѧтсѧ оу҆ста̀ на́́ша
Бележки на книжовника
  • (6r) . : ҂ац҃і, мⷭ҇ца. а҆вгꙋста. к҃.е. день. / м.а.з. Последните три букви са оградени.
Приписки
  • (ІІr) . От друга ръка: ѿ десната ѕтрана (!)
1910.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.