Молитвеник от 1838 г., Зогр. 312

Общо наименование: Молитвеник. Конкретно наименование: Заклинателни молитви от Требника на Петър Могила от 1626 г.. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 312. Каталог: 312. Предишен каталог: 258. Предишен каталог: ХVІІІ. Предишна сигнатура: ІІІ.к.13.1.
Здрава и леко грапава Няма; 224 ff. 213 x 175 mm 187 x 152 mm (текст)
Фолиация: Oригинална фолиация на л. 11–224; началните листове (ff. 1-8) и листът с фронтиспис не са номерирани.
Добро. Празни листове: 1–8, 214v. Л. 214v – оцветен.
113Текст в рамка
Кафяво

С кафяво (сепия), червено и охра. На л. 10r ‒ фронтиспис, представящ стилизиран кръст със соларен мотив с око в пресечната точка на раменете и изображение на Светия Дух като гълъб над кръста; орнаментирана рамка и геометрични ъглови орнаменти. На л. 214r ‒ концовка, изобразяваща Голготския кръст, опростен вариант на първото изображение, с черепа на Адам и оръдия на Страстите.

Картон, облечен със зелена хартия; кожени гръб и ъгли; форзаци от розова хартия; по ръбовете на кожата тънка ивица „шнур“ със златен отпечатък. Върху лявата корица има кожен етикет със същия орнамент по ръбовете и надпис със златен отпечатък: 1838 ГОДА ГЕНВАРЯ 1 ДНЯ ВЫПИСАНА СІЯ КНИГА ИЗЪ ТРѢБНИКА ПЕТРА МОГИЛЫ ПРИНАДЛЕЖИТЪ ФЕДОРУ МИХАЙЛОВУ ПРОТОПОПОВУ. Два от предните листове преди фронтисписа, както и последните – л. 206v и следващият, залепен за корицата ‒ са оцветени в розово.

Феодор Михайлов Протопопов
Кирилица. Ръкописно писмо, ново, едро и калиграфско
Руски език с архаични елементи.

Правопис: Руски правопис от XIX в. с църковнославянски елементи

Молитвеник. Заклинателни молитви Основно са 16 текста – молебни последования и канони срещу болести и нечисти духове; молитви, предпазващи от зло; молитви благодарствени за оздравяване и отгонване на бесовете; молитви, извлечени от жития на светци, включително руските Зосима и Саватий Соловецки, молитви към руските светители Кирил Белозерски, Антоний Димски, Мартирий Зеленецки; към св. Богородица; Размишления за смъртта; два поетически текста за смъртта ‒ духовни стихове и стихове с акростих от св. Димитрий Ростовски.
1. (12r) . Съдържание на ръкописа.
2. (13r–16r) . Наставление за заклинателните молитви.
3. (17r–214r) . Молитвени последования и заклинателни молитви.
4. (193r–214r) . Молитвено последование със заклинания над омагьосани от зли помисли къща или място.
Бележки на книжовника
  • 1. (11r) . Бележка, че ръкописът е дело на Феодор Михайлов Протопопов от Санкт Петербург и че текстът е извлечен от Требника на Петър Могила по изданието от 1626 г.
  • (f11v) . Колофон: Книгу Сїю Списывалъ азъ Грѣшный, старости ради лѣтъ моихъ, трудился уже четырѣ года, а отъ рода имѣющїй семдесятъ лѣтъ. Ст. петербурскїй Гражданинъ, а прежде Бывшїй Калужской Губернїи города Мещёвска, а родомъ города Серпейска, Феодоръ Михайловъ сынъ, Протопоповъ. И кто будетъ читать, помяни брате и меня, и азъ помяну васъ у прѣстола Господа Бога.
1838.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.