Монашески сборник от края на XVIII век, Зогр. 269

Общо наименование: Слова поучителни. Общо наименование: Жития. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 269. Каталог: 269. 1  Предишен каталог: 289. Предишна сигнатура: III.и.33. 2 
137 ff. 195 x 145 mm
Пълен и запазен
122

Големи червени геометрични инициали

Нова, картонени кори с кожен гръб

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, нов, правилен

Правопис: Руски

Поучения от Нил Сорски, Петър Дамаскин, Паисий Полтавски и др., както и Повест за избитите преподобни отци на Атон през XIII в., включително и разказ за зографските български монаси, избити от латините
18. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.