Служба за св. Харалампий от XIX–XX век, Зогр. 321

Общо наименование: Служба. Конкретно наименование: Служба за св. Харалампий. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 321. Каталог: 321. Предишен каталог: № 236. Предишна сигнатура: ІІІ.з.11.
Плътна, гладка Неидентифицирани; 13 ff. 285 x 200 mm 200 x 145 mm (текст)
Добро.
128
Черно и черно с лилав оттенък за текста, червено (оранжевочервено) за заглавията, инициалите и указанията.

На с. 1, 3, 9 ‒ съвършено елементарна, от разделителни черти и завъртулки на перото. Отделни букви в заглавията имат скромна растителна орнаментика.

Бледолилава релефна хартия, залепена върху първия и последния лист на ръкописа.

А.

Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново, калиграфско

Правопис: Църковнославянски с ударения и непоследователни надредни знаци

Б.

(с. 23) . Анонимен
Полуустав, църковнославянски

Правопис: Църковнославянски с ударения и непоследователни надредни знаци

Добавен текст
1. (с. 1–22) . Служба за св. Харалампий Магнисийски с Малка вечерня и три канона.
Поправки
  • (с. 23) . С църковнославянско писмо са повторени преписаните вътре в текста тропар и кондак на глас 4-ти и е прибавена четвърта хвалитна стихира.
19.–20. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.