Четириевангелие от първата половина на XIV век, Зогр. 51

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 51. Каталог: 51. 1  Своден каталог: 131. 2  Предишен каталог: 27. 3  Предишен каталог: 3. 4  Предишен каталог: 51. 5  Предишна сигнатура: I.д.4. 6 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Добре обработен. Листове: 52 ff. Размери: 233–235 x 173–176 mm (листове); 205 x 175 mm (текст)
Състояние: Без начало и край. Ръкописът започва с четвърти лист на двадесет и четвърта кола и свършва с първи лист на тридесет и първа кола (липсват 187 листа в началото. Между сегашните листове 13 и 14, 35 и 36 липсва по един лист. Наличният текст започва с Лк. 18:14 и завършва с Иоан 6:69. Означението на зачалата е различно от традиционното и е същото, както Зогр. 52.
Оформяне на страницата: 1 кол., 19 реда на страница;
Украса

  • (33v) . Малка заставка в балкански стил
  • (34r) . Плетенична заставка в балкански стил.

Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Устав, среден, правилен
Едноеров (с ь), безюсов

Съдържание

История

Дата на написване: 14. век, първа половина.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография