Църковнославянска граматика на Мелетий Смотрицки от края на XVIII век, Зогр. 279

Общо наименование: Граматика. Конкретно наименование: Църковнославянска граматика на Мелетий Смотрицки. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 279. Каталог: 279. 1  92. 2 
46 ff. 155 x 98 mm

Нова, библиотечна

Църковнославянска граматика на Мелетий Смотрицки.
  • (1r) . Под текста, в бележка, изписана със скоропис, е отбелязано, че книгата е принадлежака на йеродякон Мелетий Зографски
18. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.