Духовна грамота на св. Димитър Ростовски от 1824 г., Зогр. 375

Общо наименование: Духовна грамота на св. Димитър Ростовски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 375. Каталог: 375. Предишна сигнатура: II.б.11.
Леко грапава, с жълтеникав оттенък Три шапки с инициали А(С?) ; 27 ff. 153 x 106 mm 100 x 75 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация, като първият и последният лист не са номерирани
Относително добро; по листовете има петна от влага, а върху кориците ‒ прояждане от инсекти и почти пълна загуба на кожената обвивка
114Текст, ограден с рамка 110 х 75 мм, двойноконтурна отгоре и от външната страна
Черно за основния текст, червено за заглавията, инициалите и указанията.

Картон, с малки остатъци от кожа.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен, правилен, с лек десен наклон

Правопис: Църковнославянски

1. (1r–14v) . Духовна грамота (завещание) на св. Димитър Ростовски . Автор: Димитър Ростовски,
2. (15r–25v) . Поклонение към нашия Господ Иисус Христос. Съчинено от св. Димитър Ростовски . Автор: Димитър Ростовски, Източник: В заглавието на л. 15r e включено указанието, че текстът се намира напечатан в неговата книга, в първата част, на л. 180.
Бележки на книжовника
  • (върху вътрешната страна на лявата корица) . С червено, вероятно от преписвача: Димитрїй
  • (1r (между двата контура на външната надлъжна страна)) . : ѡ҆брѣтаетсѧ напечатана въ книгꙋ е҆го, въ первои꙾ часть. на листъ. л҃в. и на л. 14v: l҆ѡанъ д, стіⷯ҇ в҃і и слѣдъ. ѡ҆брѣтаетсѧ, и҆ сїе свидѣтелство ѡ҆ любви, въ таѧжде книга на лиⷭ р҃и.
Приписки
  • (25v) . С ръкописно писмо: Изъ книгу Ст҃аго Дими́трїа Росто́вскаго, и҆зъ пе́рвой ча́сть. Испи́сася во гра́дъ Сливенъ, 1824-го года Іулїа 21-го дня̀. Въ мито (!) Ла́варъскїи въ Клуцухъхоръ. Клуцохор е квартал в днешния Сливен.
1824.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.