Канони за св. Георги и светилен тропар от 1895 г., Зогр. 294

о. Козма Поповски

Общо наименование: Канони за св. Георги на 8-те гласа и светилен тропар от Октоиха. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 294. Каталог: 294.
Няма; 94 ff. 354 x 245 mm 245 x 180 mm (текст)
Много добро. С. 167–180 и до края: Празни (на с. 167‒180 – подготвени, но непопълнени рамки за текст).
117Текстовото поле е рамкирано с карминеночервени и сини линии, около рамката се вие синьо растително стъбло.
Черно и синьо за текста, яркочервено за заглавията, инициалите и указанията.

(първата (неномерирана) страница) . : многоцветно допоясно изображение на св. Георги Зографски и над него вляво Христос в облак. Бележка отстрани обяснява, че листът е взет от „руската кондика“.

На с. 44, 65, 86, 108 ‒ лентовидни заставки–разделители с геометрична украса.

Тънки инициали и заглавни букви със скромна украса.

Прости концовки ‒ на с. 126, 146, 165, 166.

Твърд картон, облечен със светлокафява кожа, частично покрита с хартия. Форзаци от червена мраморна хартия. Орнаментика със златен отпечатък. На левия капак ‒ богато разработени бордюри в псевдокласицистичен стил, с щампован в средата на полето кръст с увито около него стъбло и растителни завършеци на раменете. Върху десния капак композицията е оформена от тесен растителен бордюр, ъглови щемпели с пищен мотив и централен щемпел букет от рози.

1.

Иринарх Зографски
Кирилица. Полуустав, подражание на църковнославянски шрифт.

Правопис: Църковнославянски

Канони за св. Георги на 8-те гласа и светилен тропар за съботните дни от Октоиха
1. (Неномериран трети лист, recto) . Бележка за създаването на ръкописа.
Во сла́вꙋ Ст҃ы́ѧ, е҆диносꙋ́щныѧ, животворѧ́
щїѧ и҆ нераздѣли́мыѧ Трⷪ҇цы, ’Оц҃а̀ и҆ Сн҃а, и҆ Ст҃а̀гѡ Дх҃а: бл҃гослове́нїемⸯ всечеⷭ҇тнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ сщенноархи
мандри́та и҆ ’Игꙋ́мена Григо́рїа, пре бра́саписа̀ся настоѧ́щїй моле́бни ѡсмогла́сникъ Ст҃о́му В. М. Геѡ́рг̈ю (!) Геѡ́ргїю въ сщ҃е́нната Славѧно-Бо́лгарска ҆Общежи́телна Зѡгра́фска ҆Оби́тель, въ лѣто 1895 октом: 20. Ст҃а̀ Гора̀ Аѳⷪ҇нска.
2. (с 1–23) . Канони на глас първи.
3. (с. 24–44) . Канони на глас втори.
4. (с. 44–65) . Канони на глас трети.
5. (с. 65–86) . Канони на глас четвърти.
6. (с. 86–108) . Канони на глас пети..
7. (с. 108–126) . Канони на глас шести.
8. (с. 127–146) . Канони на глас седми.
9. (с. 147–165) . Канони на глас осми.
10. (с. 166) . Съботен светилен.

Бележки на книжовника

  • (първа (неномерирана) страница, под изображението на св. Георги) . : писанъ въ лѣто 1269. А тукъ туренъ въ лѣто 1896.
  • (първа (неномерирана) страница, в страни от изображението) . : Взето от руската кондика. с молив
  • (неномериран трети лист, recto) . : „Трудолюбецътъ“; „iером. Иринархъ“. . името написано с молив
1895. Зографски манастир, Света гора. Произход: Ръкописът е бил в притвора на главния храм на манастира и е бил ползван до края на първото десетилетие на XXI век..

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.