Зографски поменик от XVII век, Зогр. 234

Общо наименование: Поменик. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 234. Сигнатура: Zographou III.з.8. Каталог: 234. 1 
Хартия
325

Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър, изискан, от Етрополски тип

Поменик

17. век, начало.