Богослужебен сборник от 1858 г., Зогр. 280

Общо наименование: Текстове богослужебни. Конкретно наименование: Сборник богослужебен. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 280. Каталог: 280. 1 
18 ff. 170 x 105 mm
Без липси
113В плетенични рамки

Рамкирани инициали, подражание на печатни образци

Картон с хартия

А.

Порфирий монах
Кирилица. Полуустав, нов, среден, правилен, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Богослужебна книжка
Бележки на писача
  • (17v) . Бележка на писача, монах Порфирий
19. век (1858).

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.