Евангелски поучения от началото на XVII–XVIII в., Зогр. 31

Общо наименование: Евангелски поучения. Конкретно наименование: Евангелие учително на патриарх Калист. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 31. Каталог: 31. 1  Предишен номер в ръкописа: 17. 2  Своден каталог: 240. 3  Предишна сигнатура: I.г.8. 4  Предишна сигнатура: I.в.8. 5 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Тънка, слаба и сивкава с воден знак три вида гербове Листове: 347 ff. Размери: 295 x 180 mm (листове);
Състояние: Пълен, без липси.
Оформяне на страницата: 1 кол., 29 реда на страница;
Подвързия

Нова, библиотечна, картон с кафяво платно и кожен гръб.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден до дребен
Църковнославянски със следи от южноруски

Съдържание

Евангелие учително на патриарх Калист – Поучения от неделята на Митаря и Фарисея до 32 неделя след Петдесетница. Поучения за Господските и Богородични празници и в памет на избрани светци от неделята пред Въздвижение до Секновение на главата на Йоан Предтеча.

Поꙋченїа і҆збра́н꙽на ѿ ст҃го е҆л҃їꙗ и҆ ѿ мно́ги(х) и҆ бж(с҃)твен꙽ны(х) писа́нїа. гл҃емаѧ ѿ архиѐрѣѧ и҆зъ оу҆сть въ всѧ́кꙋю н(д)лю. на пооу҆ченїе хр(с)ти҆менитымъ лю́демъ, и҆ли прочита҆ма. тако(ж) и҆ на г҃ьскїѧ пра(з)нїки.

1. (1r–6r) . За Неделята на митаря и фарисея. Евангелие от св. еванг. Лука. Поучение 1. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Паралел: Čertorickaja 01.7.03 (Йоан Златоуст). Заглавие: ѻ҆ мы̏тари и҆ фарисеи. е҆ѵ(г҃) ѿ лꙋ(к҃) сло́во а҃ Incipit: Еже ѻ҆ мытарѝ и̑ фарисе́и, притча̀ и҆ вина̀. ꙗ҆̀ко поу҆́ченїе нѣ́кое
2. (6r–12v) . За Неделята на блудния син. Евангелие от св. еванг. Лука. Поучение 2. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆̀ченїе в꙽ н(д)лю блоуд꙽наго сн҃а. є҆ѵ(г҃)лїе ѿ лоуки сло(в҃) в҃ Incipit: Бл҃гъ оу҆бо е҆̀сть бг҃ъ ко всѣ́мъ, и҆ чл҃колюбивъ и҆ дольготръпеливь
3. (12v–18r) . За Неделята месопустна. Евангелие от св. еванг. Матей. Поучение 3. Номерът на словото е написано в полето. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Паралел: Čertorickaja 03.7.10; Творогов 1988: № 4. Заглавие: пооуче́нїе в꙽ н(д)лю мѧсопоус҅тноую. є҆ѵ(г҃)лїе ѿ ма(ѳ) сло(в҃) г҃ Incipit: Стра́шенъ е҆́стъ дн҃ь ѻ҆́нъ. втора́го прише́ствїѧ хв҃а
4. (18r-24r) . За Неделята сиропустна. Евангелие от св. еванг. Матей. Поучение 4. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооуче́нїе в꙽ н(д)лю сырноую. є҆ѵ(г҃)лїе ѿ ма(ѳ), сло(в҃) д҃. Incipit: Се оу҆́бо четверодесѧ́тнаго поста̀, позорище ѿверзае҆т сѧ намъ бра́тїе
5. (24r–32v) . За 1. неделя на Великия пост, Православна. Поучение 5. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆̀че́нїе в꙽ н(д)лю, а҃ю ст҃аго поста̀. правосла(в҃)нꙋю. сло(в) е҃. Incipit: Четве́родесѧ́тныи по́сть сі̀и бра̀тїе, ꙗ҆ко лѣствѣца нѣ́каѧ пре(д)лежи́ть на́мъ
6. (32v–38r) . За 2. неделя на Великия пост. Евангелие от св. еванг. Марко. Поучение 6. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆̀че́нїе, в꙽ н(д)лю. в҃ю ст҃а́го поста̀. еѵ(г҃). ѿ ма(р҃). сло(в) ѕ҃. Incipit: Ст҃а́го четве́роде(с҃)т꙽ваго поста̀ братїе врѣмѧ, ко всемоу̀ врѣмени всего̀ лѣта сълага́емо
7. (38r–45r) . За 3. неделя на Великия пост. Евангелие от св. еванг. Марко. Поучение 7. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆̀че́нїе, в꙽ н(д)лю. г҃ю ст҃а́го поста̀ на поклоне́нїе ч(с҃)на́го кр(с҃)та. еѵ(г҃)лїе. ѿ ма́рка. сло(в) з҃. Incipit: Про҆бразꙋѧ и҆ прѣ(д)писꙋѧ бж(с҃)вен꙽ныи моисе́и, животворѧ́щаго и҆ бж(с҃)венаго кр(с҃)та
8. (45r–50r) . За 4. неделя на Великия пост. Евангелие от св. еванг. Марко. Поучение 8. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Паралел: Čertorickaja 08.7.6 (Калист Константинополски); Опис. сб. Ефросина, 233. Заглавие: пооу҆̀че́нїе, в꙽ н(д)лю. д҃ю ст҃а́го поста̀. еѵ(г҃)лїе. ѿ ма(р҃). сло(в) и҃. Incipit: Преплы́вше бра́тїе пꙋчи́нꙋ воз(д)ер꙽жа́нїѧ, и҆ на про́чее ноудѧ́ще сѧ потщи(м) сѧ молю сѧ
9. (50r–55r) . За 5. неделя на Великия пост. Евангелие от св. еванг. Марко. Поучение 9. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Паралел: Čertorickaja 09.7.22. Заглавие: пооу҆̀че́нїе. в꙽ недѣлю. е҃ю. ст҃а́го поста̀. еѵ(г҃)лїе ѿ ма́р꙽ка. сло́во. девѧ́тое. Incipit: Ми́мо и҆дѐ оу҆же зима̀, пролѣтїе же внї́де
10. (55r–58v) . За Лазарова събота. Евангелие от св. еванг. Йоан. Поучение 10. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆̀че́нїе. в꙽ сꙋбо́тꙋ. ст҃аго. пра́веднаго ла́зарѧ. е҆ѵ(г҃)лїе. ѿ і҆ѡа́н꙽на. сло́во. і҃. Incipit: Гꙋ҃ нашемꙋ іс҃ х҃ꙋ, по́ земли ше́ствїе творѧ́щꙋ. сп҃сенїѧ ра́ди ро́да нашего
11. (58v–62v) . За Връбница. Евангелие от св. еванг. Йоан. Поучение 11. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Паралел: Čertorickaja 16.0.18 (Евангелие от Иоанна, слово 17). Заглавие: пооу҆̀че́нїе. в꙽ н(д҃)лю. цвѣ́тнꙋю. е҆ѵ(г҃)лїе. ѿ і҆ѡ҆а́н꙽на. сло́во. пе́рвое на́ десѧ(т). Incipit: Дне(с҃) оу҆̀бо на́мъ е҆(г҃)льски и҆сто́чникъ, и҆стача́ет сѧ и҆сто́чникъ. и҆ во́ды и҆зъѻ҆́би́л꙽ныѧ
12. (62v–65r) . За понеделник на Страстната седмица. Поучение 12. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Паралел: Čertorickaja 12.2.01. Заглавие: пооу҆̀ченїе во ст҃оую н(д҃)лю па(с҃)хи сл́во в҃і Incipit: Радованїѧ дн҃ь, и҆ веселїѧ братїе. дн҃ь веселїѧ и̑ сп҃снїѧ
13. (65r–67v) . За понеделник на Страстната седмица. Поучение 13. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Паралел: Čertorickaja 12.1.02. Заглавие: пооу҆̀ченїе в꙽ пн(д)ѣлок꙽ сп҃сыѧ н(д҃)ли. сл́во. г҃і Incipit: Разлѣне́нїе наше подвиза́ѧ. сщ҃ен꙽ныи бж҃ествены̏ ап(с҃)лъ гл҃еть
14. (67v–73r) . За Томина неделя. Евангелие от св. еванг. Йоан. Поучение 14. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆̀ченїе, в꙽ н(д҃)лю. ст҃аго а҆п(с҃)а. ѳомы. е҆ѵ(г҃)лїе. ѿ і҆ѡа́н꙽на. сло́во д҃і. Incipit: Ѡ свѣтоно́снои недѣ́ли, и҆ ч(с҃)тномъ и҆ ст҃омь дн҃и воскр(с)нїѧ
15. (73r–77r) . За неделя на свв. жени мироносици. Евангелие от св. еванг. Марко. Поучение 15. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆̀че́нїе, в꙽ н(д҃)лю. ст҃ы́(х). мироносиць. е҆ѵ(г҃)лїе. ѿ мар꙽ка. сло́во е҃і. Incipit: Восїѧ̀ оу҆́бо дн҃ешнїѧ недѣ́ли ст҃ыи дн҃ь
16. (77r–82v) . За неделя на Разслабления. Евангелие от св. еванг. Йоан. Поучение 16. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆̀че́нїе, в꙽ н(д҃)лю ѻ̑ раслабл҄енѣ̀мъ. е҆ѵ(г҃)лїе. ѿ і҆ѡа́на. сло́во ѕ҃і. Incipit: Многи(м) и вели́кимъ злы(м) хода́таи быва́етъ грѣ(х)
17. (82v–89v) . За неделя на Самарянката. Евангелие от св. еванг. Йоан. Поучение 17. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Паралел: Čertorickaja 16.0.18 (Евангелие от Иоанна, слово 17). Заглавие: пооу҆̀че́нїе, в꙽ н(д҃)лю ѻ̑ самарѧныни, е҆ѵ(г҃)лїе. ѿ і҆ѡа́(н҃)а. сло́во з҃і. Incipit: Дн҃есь оу҆бо намъ еѵ(г҃)ски(х) и҆сто́чникь, и̑стека́е̑т сѧ и̑сточникь
18. (89v–94v) . За неделя на Слепия. Евангелие от св. еванг. Йоан. Поучение 18. Издание: Евангелие учительное 1652 г.; Заглавие: пооу҆̀че́нїе, в꙽ н(д҃)лю слепа́го, е҆ѵ(г҃)лїе. ѿ і҆ѡа́н(н҃)а. сло́во и҃і. Incipit: Гꙋ҃ и бг҃ꙋ и̑ сп҃сꙋ на́шемꙋ і҃сх҃ꙋ гл҃щоу ко и҆оудѣо(м), и҆ се бѐ ра́вна бг҃ꙋ и҆ ѿц҃ꙋ
19. (94v–98r) . За Възнесение Господне. Поучение 19. Издание: Евангелие учительное 1652 г.; Соборник 1647 г. Паралел: Čertorickaja 17.4.01 (Кирил Туровски). Заглавие: кирила недосто́наго мни́ха. слово на вознесениє гн҃е. в четвер꙽то(к҃). ѕ҃, не(д)ли по пас꙽цѣ ѿ пр(о҃)ро́ческ(х) оу҆казанїи, и҆ воскр(с҃)нїи всеро(д)на(г҃) а҆дама и(з) а҆да. блг(с)ви ѡ(ч҃). Incipit: Прїидѝ нн҃ѣ дх҃омъ, сщ҃е́н꙽ныи пр(о҃)ро́че заха́рїе
20. (98r–102r) . За Неделя на свв. отци от Първия Вселенски събор. Поучение 20. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе, в꙽ не(д)лю, ст҃ы́хъ. т҃. и҆. и҃і. бг҃оносны(х) ѿц҃ъ. е҆ѵ(г)лїе. ѿ и҆ѡан꙽на. сло́во ѳ҃і. Incipit: По пра́з(д)ницѣ пресла́в꙽наго во(з)несе́нїѧ г҃а наше(г҃) і҃с х҃а
21. (102r–108r) . За Неделя на Петдесетница. Поучение 21. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Паралел: Čertorickaja 19.0.38. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ не(д)лю. ст҃оую. н҃цꙋ. е҆ѵ(г)лїе. ѿ и҆ѡ(н҃). сло́во к҃. Incipit: Въ послѣд꙽нїи дн҃ъ вели́кїи пра́з(д)ника, стоѧше і҃с и҆ возопѝ гл҃ѧ
22. (108r–112r) . За Неделята на Всички светии. Поучение 22. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в не(д)лю, всѣ(х) ст҃ы(х), е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ). сло́во к҃а. Incipit: Ре́че г҃ь, всѧ́къ и҆же и̑сповѣ́сть мѧ пре(д) чл҃кы
23. (112r–115v) . За Втора неделя след Петдесетница. Поучение 23. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ не(д)лю. в҃ю, е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ). сло́во к҃в. Incipit: Поне́же бо бж(с)твена(г) и҆ пе́рваго и҆ бл҃же́н꙽наго живота
24. (115v–118r) . За Трета неделя след Петдесетница. Поучение 24. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ не(д)лю. г҃ю, е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ)ѧ. сло́во к҃г. Incipit: Па́че сребролю́бїѧ, ничто́же и҆́но злѣ́ишїи нѣ́стъ
25. (119v–124r) . За Четвърта неделя след Петдесетница. Поучение 25. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ не(д)лю. д҃ю. е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ)ѧ. сло́во к҃д. Incipit: Ничто̀же оу҆бо нѣ́стъ, па́че несомнѣ́ныѧ и҆ чистыѧ вѣ́ры крѣпчаи̑ши
26. (124r–129r) . За Пета неделя след Петдесетница. Поучение 26. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе, в꙽ не(д)лю. е҃ю е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ м(ѳ)ѧ. сло́во к҃е. Incipit: И҆сто́чникь дх҃вны, и̑ сп҃сенїѧ, ѻ̑́бтека́еть на́съ бра́тїе
27. (129r–134r) . За Шеста неделя след Петдесетница. Поучение 27. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе, в꙽ не(д)лю. ѕ҃, ю е҆ѵ(г)лїѐ ѿ ма(ѳ)ѧ. сло́во к҃ѕ. Incipit: Ели́цы оу҆бо п꙽че́лномꙋ трꙋдолю́бїю, и̑ любостре̑нїю бг҃олю́бно подобѧ́т сѧ
28. (134r–138r) . За Седма неделя след Петдесетница. Поучение 28. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе, в꙽ н(д)лю. з҃ю, е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ)ѧ. сло́во к҃з. Incipit: Во врѣмѧ ѻ҆но, ми́моходѧ́щꙋ і҆с҃ꙋ. послѣ́доваша е҆мꙋ два̀ слѣп꙽ца
29. (138r–141r) . За Осма неделя след Петдесетница. Поучение 29. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в н(д)лю. и҃ю е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ)ѧ. сло(в҃) к҃и. Incipit: Иже ѻ҆ на̀шемъ сп҃се́нїи попѣца́и҆ сѧ
30. (141r–146r) . За Девета неделя след Петдесетница. Поучение 30. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в н(д)лю. и҃ю е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ)ѧ. сло(в҃) к҃и. Incipit: Иже ѻ҆ на̀шемъ сп҃се́нїи попѣца́и҆ сѧ
31. (146r–150v) . За Десета неделя след Петдесетница. Поучение 31. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе. в н(д)лю. і҃ю е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ)ѧ. сло(в҃) л҃ Incipit: Ѡ ва́шемъ дш҃ев꙽номъ сп҃сенїи, долъж꙽ни е҆смѝ т꙽ща́ти сѧ бра́тїе
32. (150v–154r) . За Единадесета неделя след Петдесетница. Поучение 32. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе. в꙽ н(д)лю. а҃і. е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ)ѧ сло(в҃). л҃а Incipit: Иногда̀ оу҆бо ꙗ҆вѣ гл҃етъ. въ е҆ѵ(г)лїи г҃ь на́шъ і҃с х҃с. и҆ногда̀ же прит꙽чами
33. (154r–157v) . За Дванадесета неделя след Петдесетница. Поучение 33. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе. в꙽ н(д)лю. в҄і. е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ)ѧ сло(в҃). л҃в Incipit: Нич꙽то же и҆но та́ко мо́же братїе, смоущати члч(с҃)кое помышле́нїе. ꙗ҆коже настоѧ́щимъ всѐдш҃но прилѣплѧ́ти сѧ
34. (158r–160v) . За Тринадесетата неделя след Петдесетница. Поучение 34. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ н(д)лю. г҃і. е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ)ѧ сло(в҃). л҃г Incipit: Еже ѿ пооу҆че́нїѧ по́лзꙋ притѧжа́ѧ чл҃комъ г҃ь на(ш) и҆ бг҃ъ
35. (160v–164v) . За Четиринадесетата неделя след Петдесетница. Поучение 35. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ н(д)лю. д҃і. е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ)ѧ сло(в҃). л҃д Incipit: Ре́че г҃ь при́т꙽чю сїю̀, оу̑подоби́ сѧ цр(с҃)во нб(с҃)но чл҃кꙋ цр҃ю. и̑же сътворѝ бра́къ сн҃ꙋ свое҆мꙋ
36. (164v–167v) . За Петнадесетата неделя след Петдесетница. Поучение 36. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ н(д)лю. е҃і. е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ)ѧ. сло(в҃). л҃е Incipit: Иже се́ла члч(с҃)каѧ хранѧ́щеи дѣ́латели, е҆̀ликїѧ в꙽ ни́хъ цвѣты кра́сныѧ и҆мꙋтъ
37. (168r–171v) . За Шестнадесетата неделя след Петдесетница. Поучение 37. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе. в꙽ н(д)лю. ѕ҃і. е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ)ѧ. сло(в҃). л҃ѕ Incipit: Иже ѿ пооу̑че́нїѧ по́льзꙋ чл҃комъ простира́ѧи г҃ь на́шъ и̑ бг҃ъ
38. (171v–176r) . За Седемнадесетата неделя след Петдесетница. Поучение 38. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ н(д)лю з҃і. е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ ма(ѳ)ѧ. сло(в҃). л҃з Incipit: Велїе бл҃го е҆́стъ мл҃тва, а҆ще мы́слїю бл҃годаръною бы́вае(т)
39. (176r–180r) . За Осемнадесетата неделя след Петдесетница. Поучение 39. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе. в꙽ н(д)лю. и҃і. е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ лꙋки. сло(в҃). л҃и Incipit: Во́ врѣмѧ ѻ҆но. стоѧше і҆с҃ъ прї е҆зери генисаретъско(м). видѣ два̀ кораблѧ стоѧ́ща
40. (180r–185v) . За Деветнадесетата неделя след Петдесетница. Поучение 40. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ н(д)лю. ѳ҃і. е҆ѵ(г)лїѐ. ѿ лꙋки. сло(в҃). л҃ѳ Incipit: Всѣ́хъ добродѣтѣлеи бо(л҃)ши е҆сть любовь
41. (185v–189r) . За Двадесетата неделя след Петдесетница. Поучение 41. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ н(д)лю. к҃ю е҆ѵ(г)лїѐ ѿ лꙋ(к҃). сло(в҃). м҃ Incipit: Еже воскр(с)нїѧ ве́лїѧ та́ина бра́тїе, не толи́ко сло́во(м҃) е҆лико дѣлы̀
42. (189r–195r) . За Двадесет и първата неделя след Петдесетница. Поучение 42. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ н(д)лю, к҃аю. е҆ѵ(г)лїѐ ѿ лꙋки. сло(в҃). м҃а Incipit: Ꙗкоже бо ра́и дрꙋгїи е҆сть, мно́гоцвѣ́тенъ и҆ благооу̑ха́ненъ
43. (195r–201v) . За Двадесет и втората неделя след Петдесетница. Поучение 43. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ не(д), к҃в. е҆ѵ(г)лїѐ ѿ лꙋ(к҃). сло(в҃). м҃в Incipit: Бл҃га оу̑бо сꙋ(т) всегда̀ и҆ поле́зна, и҆ бж(с)твенаѧ словеса̀ в꙽нимающи(м)
44. (202r–206v) . За Двадесет и третата неделя след Петдесетница. Поучение 44. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ н(д)лю к҃г. е҆ѵ(г)лїе ѿ лꙋки. сло(в҃). м҃г Incipit: Ꙗкоже бо телеса̀ на́ша врѣмен꙽наѧ
45. (206v–210r) . За Двадесет и четвъртата неделя след Петдесетница. Поучение 45. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе. в꙽ н(д)лю. к҃дю. е҆ѵ(г)лїе ѿ лꙋки. сло(в҃). м҃д Incipit: Мно́жицею бо ве́лїѧ нꙋ́жа, и̑ злѣ́иша ско́рбь оустроѧ́ти вѣ́сть
46. (210v–216r) . За Двадесет и петата неделя след Петдесетница. Поучение 46. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ н(д)лю, к҃ею. е҆ѵ(г)лїе ѿ лꙋки. сло(в҃). м҃е Incipit: Велїе во и̑стин꙽ноу добродѣ́тели повреж(д)енїе, гор꙽ды́нѧ и̑ прево(з)ношенїе
47. (216r–220v) . За Двадесет и шестата неделя след Петдесетница. Поучение 47. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ н(д)лю. к҃ѕю. е҆ѵ(г)лїе ѿ лꙋки. сло(в҃). м҃ѕ Incipit: Лихои̑мѣнїе, ве́лїе зло̀ е҆сть чл҃комъ, и҆ ничто́же и҆мъ нѣ(с҃) лютѣ́иши сего̀
48. (220v–225v) . За Двадесет и седмата неделя след Петдесетница. Поучение 48. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ не(д) к҃зю е҆ѵ(г)лїе ѿ лꙋки. сло(в҃). м҃з Incipit: Гь҃ на́шъ і҃с х҃с, и̑ бг҃ъ, изводѧ́ жидовъскїѧ люди
49. (225v–230r) . За Двадесет и осмата неделя след Петдесетница. Поучение 49. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ н(д)лю. к҃ию. е҆ѵ(г)лїе ѿ лоуки. сло(в҃). м҃и Incipit: Бл҃жены́и е҆ѵ(г҃)ли́сть лоука̀, пре(д)лагае(т) на(м) дне(с)прит꙽чею еѵ(г҃)льски(х) слове́съ во оученїе
50. (230r–234v) . За Двадесет и деветата неделя след Петдесетница. Поучение 50. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ н(д)лю, к҃ѳю. е҆ѵ(г)лїе ѿ лꙋки. сло(в҃). м҃ѳ Incipit: Мно́гїѧ и҆ разли́чныѧ нра́вы, дарава (!) на(м) бг҃ь е҆же дѣла́ти сп҃сенїе своѐ
51. (234v–239v) . За Тридесетата неделя след Петдесетница. Поучение 51. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе, в꙽ не(д)лю, л҃ю, е҆ѵ(г)лїе ѿ лꙋки. слово н҃ Incipit: Ꙗкоже бо ѿ мно́га ꙗ҅де́нїѧ быва́етъ распале́нїе, ѿ распале́нїѧ же ража́ет сѧ ѻ҆гница
52. (239v–243v) . За Тридесет и първата неделя след Петдесетница. Поучение 52. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе в꙽ не(д)лю, л҃a. е҆ѵ(г)лїе ѿ лꙋки. слово н҃a Incipit: Слн҃це пра́вдѣ е҆сть бг҃ъ, ꙗ҆коже пи́сано е҆сть
53. (243v–249v) . За Тридесет и втората неделя след Петдесетница. Поучение 53. Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: пооу҆че́нїе, в꙽ не(д)лю, л҃в. е҆ѵ(г)лїе. ѿ лꙋкѝ. слово н҃в Incipit: Всѧ́ка оу̑бо непра́вда и̑ похищен́їе, и҆ лихои̑мѣнїе зло̀
54. (250r–254v) . Поучение първо за началото на новата година. 01.09 Издание: Евангелие учительное 1652 г. Заглавие: Поꙋченїѧ на вла(д)чнїа пра́з(д)ники и на памѧти ст҃ыхъ избра́н꙽ны(х). м(с)ца септѧ́врїѧ въ первыи дн҃ь пооученїе. и на но́ваго лѣта. гла(в҃) н҃г Incipit: Всегда́ оу҆бо бл҃ги́мъ пооу̑ча́ти сѧ долъжни е҆смы̀ бра́тїѐ
Допълнения
По полетата на редица листове има бележки на полски език

История

Дата на написване: 18. век, начало. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
31. ЕВАНГЕЛСКИ ПОУЧЕНИЯ от XVII-XVIII в.
347 листа хартия.Църковнославянска редакция
Отд. I. в. (г?) 8
У Илински липсва (?)

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография