Служебник от XVII–XVIII век, Зогр. 177

Общо наименование: Служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 177. Каталог: 177. 1  913. 2  Предишен каталог: 131. 3  Предишна сигнатура: III.е.11. 4 
141 ff. 180 x 140 mm
130

Няма

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен и изискан

Правопис: Безюсов

Служебник
17. век, край – 18. век – начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.