Четириевангелие от първата четвърт на XIV век, Зогр. 60

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 60. Каталог: 60. Райков и др. 1994 Своден каталог: 127. 2  Предишен каталог: 23. Кодов, Райков, Кожухаров 1985 Предишен каталог: 15. Ильинский 1908 Предишна сигнатура: I.д.14. Райков и др. 1994

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. (26–163) . Тънък, добре обработен. Листове: 163 ff. Размери: 142 x 86 mm (листове);
Състояние: Първите 25 листа са от хартия и са пришити през първата четвърт на 17 век. Ръкописът е в лошо състояние – началните листове са силно зацапани, във втората половина листовете са изгнили и подлепвани.
Оформяне на страницата: 1 кол., 26–27 реда на страница;
Украса

Орнаментирани инициали.

Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Устав, ситен, много добре обработен
Едноеров, безюсов

Съдържание

Четириевангелие. Пред евангелията от Лука и Йоан – оглавления. Антиграф: Личи много добре старият български извод, от който е преписвано евангелието..

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография