Молебен канон към св. Георги от XIX в., Зогр. 398

Общо наименование: Молебен канон. Конкретно наименование: Молебен канон към св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 398. Каталог: 398.
Лъв и инициали АВ (фрагмент); 40 + І ff. 160 x 115 mm 130 x 90 mm (текст)
Фолиация: Оригинална фолиация 25–39, първият лист не е номериран1 .
Добро. Празни листове: л. 18–19.
113Текстът е ограден с рамка.
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 1r ‒ заставка с изображение на трънен венец и две клонки отстрани, с черен контур и оцветени с черно, червено и жълто.

Тънък твърд картон, облечен в мраморна хартия; платнен гръб.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, подражание на старопечатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

1. (1r‒17v) . Молебен канон към св. Георги.
Приписки
  • (17v) . Сиѧ ищи въ концѣ, бг҃ородичнагѡ параклїста (!)
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.