Патеричен сборник от началото на XVI–XVII в., Зогр. 127

Общо наименование: Патерик. Конкретно наименование: Патеричен сборник. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 127. Каталог: 127. 1  Предишен каталог: 165. 2  Предишна сигнатура: II.а.1. 3  Предишна сигнатура: III.а.1.

Кодикологични данни

Книгата е сбор от откъси от различни книги, писани по различно време и в различни преводачески школи
Материал: Хартия. Различна в трите си части. Водните части не са идентифицирани Листове: 117 ff. Размери: 190 x 145 mm (листове);
Състояние: Началото и краят липсват
Оформяне на страницата: 1 кол., 24–27 реда на страница;
Украса

Растително-геометрични инициали

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

Три почерка от една и съща школа

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав с елементи на курсив от южноруски тип
Църковнославянски

Съдържание

Съдържа откъси от Сводния и Синайски патерик, наставления за монашеския живот от различни автори и част от Типик

История

Дата на написване: 16. век, 17. век.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография