Цветен триод от първата половина на XIV век, Зогр. 287

о. Козма Поповски

Общо наименование: Триод цветен (Пентикостар). Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 287. Каталог: 287.
Добре обработен, не много дебел. 1 ff. 295 x 227 mm 220 x 165 mm (текст)
Добро. Пергаментът е леко прокъсан по краищата, има остатъци от връв, с която вероятно са били съединени тетрадите.
230
Черно за основния текст, червено (силно избледняло) за рубриките, указанията и инициалите.

Няма

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен Развита система от надредни знаци – ударения и придихания.

Правопис: Едноеров (с ь), безюсов

(непоследователно) и ѥ (след гласна и след л), употреба на паерчик. Ударения – нередовни; разширена употреба на надредни знаци с различни начертания ‒ освен над гласните в начална и поствокална пазиция, също и над гласни в краесловието.

Триод цветен. Служба за съботата на Пета неделя след Пасха От края на вечернята, от славата на „Господи возвах“ до седалните стихири на утренята.
14. век, първа половина.

Дигитално копие в Зографската научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.