Молитва към св. Антипа от XX век, Зогр. 292

о. Козма Поповски

Общо наименование: Молитва. Конкретно наименование: Молитва към св. Антипа (при зъбобол). Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 292. Каталог: 292.
Мека, жълтеникава на цвят Няма; 2 ff. 205 x 143 mm 159 x 110 mm (текст)
Листовете са прокъсани в краищата.
112–191. л. по 12, а 2. л. по 19 реда на страница
Черно за текста, червено за заглавията и инициалите.

Няма

Анонимен
Кирилица. Устав, среден, църковнославянски, с титли и диакритика

Правопис: Църковнославянски

1. (1r-v) . Молитва за зъбобол към св. Антипа.
20. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.